nlenfrdees

Beste leden,

Wij hopen dat een ieder de afgelopen Corona periode in goede gezondheid heeft doorstaan.

Ondanks nog vele restricties komt er weer wat meer bewegingsvrijheid.

Het is ons weer toegestaan onder voorwaarden de club activiteiten op te starten.

Uitdrukkelijk vragen wij Uw medewerking om de regelgeving in het clubhuis en op het terras op te volgen. 

De anderhalve meter regeling/afstand en het niet gebruiken van de ruimte rond de bar zijn in alle gevallen voor een ieder verplicht. 

Verder is het aan de activiteitenleiders in samenwerking met de barcommissie hoe de binnen- en buitenruimtes benut dienen te worden.

Activiteiten overzicht zomerperiode:

afb klaverjassen

1) Op de donderdagavond om 19.00 uur is er klaverjassen.

afb jdb

2) Zaterdags kan er weer gebouled worden. Inschrijven tussen 10.00 uur en 10.30 uur.

afb koffieinloopafb biljarten

3) Er is voorlopig geen dinsdagochtend koffie-inloop en biljarten.

afb bridge

4) Vanaf vrijdag 3 juli kan er weer worden gebridged.

We zijn heel blij dat Michael Rushbrook en Jeannette van Beijnum zich hebben aangemeld om deze activiteit te gaan leiden.

Voorlopig wordt er gespeeld op de maandag- en vrijdagmiddag. We starten om 15:00 uur met bridgen, dus vanaf 14:30 uur is het clubhuis open.

Vooraf dient u zich telefonisch aan te melden bij Michael

tel: 965658682 of 600728692

afb wandelen

5) Er is voorlopig geen wandelactiviteit.

afb schilderen

6) Er is voorlopig geen schilderactiviteit.

 

Wij vertrouwen erop dat wij - met in achtneming van alle voorzorgsmaatregelen - elkaar weer kunnen treffen bij Club Centro.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur en barcommissie,

Jacques Kikkert 

Voorzitter Club Centro