nlenfrdees

Weekprogramma

ny2020

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, sponsors en belangstellenden.

Het jaar 2020 is bijna ten einde en helaas is deze kerst heel anders dan dat we allemaal hadden gedacht.

Een vervelend jaar met vele persoonlijke- en zakelijke dieptepunten welke met name veroorzaakt werden

door het Coronavirus.

 

Onzekerheden over de persoonlijke gezondheidstoestand en de gezondheidstoestand van anderen,

onduidelijkheden wat nog kan of mag met de Coronaregelgevingen, wel of niet vliegen, vakanties die

geen doorgang konden vinden etc.

 

Kortom, 2020 was een jaar van beperkingen, minder sociale contacten en mogelijk zelfs eenzaamheid en leed.

Hopelijk zal 2021 weer meer positiviteit brengen.

 

Voor Club Centro was het ook een moeizaam jaar.

De clubaktiviteiten werden minder bezocht, vele aktivteiten  werden gecancelled en/of aangepast aan de

Coronaregelgeving.

Dus geen seizoensopening, geen evenementen, geen dank-je-wel-diner voor onze vrijwilligers etc.

Ook de nieuwjaarsborrel en aanstaande ledenvergadering kunnen op de gebruikelijke wijze geen doorgang

vinden.

Ondanks minder bezoekers en lagere baromzetten in relatie met onze vaste hoge lasten, kunnen we (mede

gebruikmakend van onze opgebouwde financiële reserves) onze vereniging overeind houden.

 

Ook 2021 zal nog een moeilijk jaar worden, maar wij verwachten dat wij dit niet met contributieverhogingen

en/of verhoogde consumptieprijzen hoeven op te lossen.

Wij beraden ons nog om middels andere methoden Club Centro voor alle leden aantrekkelijk te houden.

Uw ideeën zijn zeer welkom om dit te realiseren.

 

Een speciaal “hartelijk dank” richting Jan en Lenny v/d Bosch.

Zij hebben Club Centro (met hulp van diverse leden) gedurende de zomermaanden geopend gehouden en

daarnaast het gehele jaar veel faciliterend werk gedaan om het voor onze leden mogelijk te maken

Club Centro te blijven bezoeken.

 

Voor allen die momenteel ziek of herstellend van een ziekte zijn: veel beterschap gewenst!

Voor een ieder: blijf gezond en denk aan Uw dierbaren, vrienden en alleenstaanden in deze moeilijke tijden.

Namens het bestuur, aktiviteitenleiders en vrijwilligers wensen wij U allen een fijne kerst, goed uiteinde en

dat 2021 in goede gezondheid voor ons allen weer een jaar vol lichtpuntjes wordt.

 

Namens Club Centro,

Jacques Kikkert (voorzitter)

 

ny202001