Bestuur

 

 

Laatste nieuws en komende evenementen

Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

d.d. 27 februari 2022

ALV agenda

Agenda en andere stukken.

Notulen ALV

ALV d.d. 27-02-2022

Bestuursamenstelling

Voorzitter:   Jacques Kikkert. 

jacques.a.kikkert@gmail.com 

telefoon: 0031617592804

Vice voorzitter:  Wim Teuling         

wimteuling@live.nl

Secretaris:  Wim Teuling                     

Penningmeester:  John Maas.             

johnmaas1949@gmail.com

Lid activiteiten:   Vakature