nlenfrdees

BESTUURSINFORMATIE

 

Het bestuur wil graag haar leden informeren over hetgeen er binnen de club gebeurd.

Zij doet dit door

"Mededelingen"

te publiceren op het prikbord in het clubhuis en op de website.

Zie hiervoor op deze pagina:

 

Mededelingen van onze voorzitter

Notulen ALV gehouden op 10 febr 2019

Wie doet wat binnen onze Club

Algemene informatie

  

Mededelingen van onze voorzitter

pdfaftreden penningmeester

pdfBeste leden (info n.a.v. ALV 10 febr. 2019) 

 

Notulen ALV gehouden op 10 febr. 2019

pdfnotulen ALV 10 febr. 2019

pdfjaarverslag 2018 secretaris

pdfjaarverslag 2018 ledenadmin-adverteerders-website

pdfjaarverslag 2018 activiteiten

 

Wie doet wat binnen onze Club.

Het Bestuur

tel.nr.

Voorzitter

Jacques Kikkert

0031 617 592 804

Secretaris

Piet Poppe (a.i.)

0031 653 783 719

Penningmeester

Vacant

Bestuurslid

Boy Kanselaar

0049 173 314 0974 

Ondersteunende functies

Financiële administratie

Hennie van Heiningen

602 523 569

Leden administratie

Hennie van Heiningen

602 523 569

Onderhoud clubgebouw

Boy Kanselaar

0049 173 314 0974

Barcommissie (barbeheer en inkopen) Boy Kanselaar 0049 173 314 0974
  Jan v.d. Bosch 865 770 189
  Piet Schortinghuis  
  Gert Jan Eshuis   
     

Coördinator week activiteiten

Boy Kanselaar

0049 173 314 0974

     

Overige activiteiten

Joep Malestein

865 608 460

Publiciteit : Website en adverteerders

Conny Hoekstra

965 657 460

Week activiteiten

Bridge

maandag en vrijdag

Dina Doek

965 630 928

reserve act.leider

Ton Ariaans

610 087 364

Dinsdag inloop 

Diverse leden

 

Bibliotheek

Aafke van Kalken

966 392 886

     
 

Wandelen

Joep Malestein

865 608 460

Boy Kanselaar

0049 173 314 0974

     
Salsa Dansen Madeleine de Gooijer en Jaques Kikkert 0031 617 592 804
     

 

   

Klaverjassen

Toon Donker

676 982 670

Biljarten

info bij één van de bestuursleden

Jeu de boules

Boy Kanselaar

0049 173 314 0974

Bob de Graaf
691 948 972
     

Algemene informatie

Club Centro email adres:  soc.club.centro@gmail.com

Club Centro website: www.club-centro.es

Telefoonnummer Clubhuis: 965 639 306