nlenfrdees

BESTUURSINFORMATIE

 

Het bestuur wil graag haar leden informeren over hetgeen er binnen de club gebeurd.

Zij doet dit door

"Mededelingen"

te publiceren op het prikbord in het clubhuis en op de website.

Zie hiervoor op deze pagina:

 

Mededeling van onze voorzitter

Notulen ALV gehouden op 10 febr 2019

Wie doet wat binnen onze Club

Algemene informatie

  

 

Beste mensen van Club Centro.

Onze club bestaat al 30 jaar en dat dank zij al die vrijwilligers die zich inzetten en hebben ingezet om dat mogelijk te maken. Al was dat soms met minder mensen en minder middelen.

En zoals altijd komen we ook nu vrijwilligers tekort en het liefst zouden we die willen bestellen maar dat gaat helaas niet.

Het lijkt ons, bestuur, dan ook goed om de aandacht te vestigen dat onze club vrijwilligers nodig heeft om incidenteel te helpen achter de bar, om onderhoud te plegen, plaats te nemen in de kascommissie, als speciaal club contactpersoon, als coördinator activiteiten. Ook zou het bestuur uitgebreid kunnen worden met een penningmeester, vice voorzitter en een bestuurslid.

Ook al zou dat voor 1 keer in de maand zijn of wanneer een reparatie nodig is. Een bezetting in het bestuur is natuurlijk wat drukker maar is er niet minder leuk om. We hebben immers een gezellige club met leuke mensen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden.

Op 16 febr is er weer de ALV. Als u iets van uw tijd zou willen gebruiken om wat te doen voor onze club laat ons dat weten in een e-mailtje aan Jan van Baaren (secr.clubcentro@gmail.com), of aan Jacques Kikkert (jacques.a.kikkert@gmail.com).

Bellen kan natuurlijk ook. Jan 697 215 550 (Spaans nummer), Jacques 0031 6 17592804. Dan kunnen we dit nog meenemen in de ALV.

Vast welkom bij onze fijne team en vast bedankt.

Hartelijke groeten,

Het bestuur,

Jacques Kikkert

Jan van Baaren

Boy Kanselaar

 

Notulen ALV gehouden op 10 febr. 2019

pdfnotulen ALV 10 febr. 2019

pdfjaarverslag 2018 secretaris

pdfjaarverslag 2018 ledenadmin-adverteerders-website

pdfjaarverslag 2018 activiteiten

 

Wie doet wat binnen onze Club.

Het Bestuur

tel.nr.

Voorzitter

Jacques Kikkert

0031 617 592 804

Vice voorzitter en Secretaris

Jan van Baaren

966 838 828

Penningmeester

Vacant

Bestuurslid

Boy Kanselaar

0049 173 314 0974 

Ondersteunende functies

Financiële administratie

Hennie van Heiningen

658 445 700

Leden administratie

Hennie van Heiningen

658 445 700

Onderhoud clubgebouw

Boy Kanselaar

0049 173 314 0974

Barcommissie (barbeheer en inkopen) Boy Kanselaar 0049 173 314 0974
  Jan v.d. Bosch 865 770 189
  Piet Schortinghuis 965 639 222
     

Coördinator week activiteiten

Boy Kanselaar

0049 173 314 0974

     

Overige activiteiten

Joep Malestein

865 608 460

Publiciteit : Website en adverteerders

Conny Hoekstra 

648 889 122

Week activiteiten

Bridge  

Dina Doek

0031 622 206 170

Koffie inloop 

Diverse leden

Bibliotheek

Aafke van Kalken

966 392 886

  Saskia Groot  
 

Wandelen

Joep Malestein

865 608 460

Boy Kanselaar

0049 173 314 0974

     
Schilderen Piet en Leny Broersen 0031 643 828 276
     

Klaverjassen

Lenny v.d. Bosch

865 770 189

Biljarten

info bij één van de bestuursleden

Jeu de boules

Boy Kanselaar

0049 173 314 0974

Bob de Graaf
691 948 972
     

Algemene informatie

Club Centro email adres:  soc.club.centro@gmail.com

Club Centro website: www.club-centro.es

Telefoonnummer Clubhuis: 965 639 306