nlenfrdees

BESTUURSINFORMATIE

 

Het bestuur wil graag haar leden informeren over hetgeen er binnen de club gebeurd.

Zij doet dit door

"Mededelingen"

te publiceren op het prikbord in het clubhuis en op de website.

Zie hiervoor op deze pagina:

 

Mededelingen van onze voorzitter

Notulen ALV gehouden op 10 febr 2019

Wie doet wat binnen onze Club

Algemene informatie

  

Beste leden van Club Centro,

 
1) Bestuurs mutaties:
 
Met veel genoegen kan ik U mededelen dat wij Dhr. Jan van Baaren bereid gevonden hebben om het bestuur van Club Centro te komen versterken.
 
Jan van Baaren wordt de beoogde nieuwe secretaris en vice-voorzitter van Club Centro en zal deze rollen ad interim vervullen tot het moment dat de ledenvergadering deze benoeming officieel bekrachtigd heeft.
De Heer Piet Poppe heeft eerder te kennen gegeven om persoonlijke redenen zijn ad interim functie als secretaris niet langer te kunnen uitoefenen.
Wij danken hem hartelijk voor zijn inzet en hulp en wensen hem een succesvolle revalidatie en voorspoedig herstel toe.
 
2) Vrijwilligers:
 
Binnenkort willen wij al die leden die belangeloos hun vrije tijd en inzet aan Club Centro besteden weer in het zonnetje zetten.
Zoals gebruikelijk doen wij dit met een hapje en drankje, wat wij dank zij Uw gulle giften in de fooienpot kunnen realiseren.
Wij danken U namens alle vrijwilligers voor Uw waardering.
Ook de leden die vaak inspringen om onze aktiviteiten te ondersteunen wil ik bij deze hartelijk danken. Uw hulp wordt bijzonder op prijs gesteld.
 
3) Nieuwe ondersteunende commissies: leden gezocht
  
Na de succesvolle installatie van de barcommissie in maart 2019 (verantwoordelijk voor inkoop, verkoop en margebepaling omzet bardiensten) menen wij toe te zijn aan verdere optimalisatie van onze club activiteiten.
 
a) Ter ondersteuning van de barcommissie willen wij een festiveiten commissie in het leven roepen. 
Zoals velen van U hebben ervaren kunnen wij terug zien op een zeer geslaagd openingsfeest van Club Centro afgelopen oktober. "Home made" buffet, fijne muziek etc. Maar ook andere evenementen verdienen de nodige aandacht, denk aan: Koningsdag, jaarvergadering, Kerst decoraties etc., etc.
Onlangs hebben diverse leden ons clubhuis weer in een mooie kerststemming gebracht. 
 
b) Commissie onderhoud gebouw en inventaris Club Centra:
 
Graag willen wij leden vragen ons te helpen bij diverse kleinere onderhouds-werkzaamheden. 
Geen grote projecten, maar funktionele zaken die op dat moment de aandacht verdienen. 
B.v.: nieuwe filtjes onder stoelen en tafels bevestigen, kleine reparaties etc.
 
Wij denken aan maximaal enkele uurtjes per kwartaal onder het genot van een kopje koffie e.e.a. ter ondersteuning van onze clubhuis bestuurder Boy Kanselaar.
 
Beste leden,
 
Namens het bestuur van Club Centro wens ik U allen fijne feestdagen en een gezond en gezellig 2020 toe.
 
Jacques Kikkert
Voorzitter Club Centro
 
 
 

Eerdere mededelingen van onze voorzitter

pdfaftreden penningmeester

pdfBeste leden (info n.a.v. ALV 10 febr. 2019) 

 

Notulen ALV gehouden op 10 febr. 2019

pdfnotulen ALV 10 febr. 2019

pdfjaarverslag 2018 secretaris

pdfjaarverslag 2018 ledenadmin-adverteerders-website

pdfjaarverslag 2018 activiteiten

 

Wie doet wat binnen onze Club.

Het Bestuur

tel.nr.

Voorzitter

Jacques Kikkert

0031 617 592 804

Vice voorzitter en Secretaris

Jan van Baaren

966 838 828

Penningmeester

Vacant

Bestuurslid

Boy Kanselaar

0049 173 314 0974 

Ondersteunende functies

Financiële administratie

Hennie van Heiningen

658 445 700

Leden administratie

Hennie van Heiningen

658 445 700

Onderhoud clubgebouw

Boy Kanselaar

0049 173 314 0974

Barcommissie (barbeheer en inkopen) Boy Kanselaar 0049 173 314 0974
  Jan v.d. Bosch 865 770 189
  Piet Schortinghuis 965 639 222
     

Coördinator week activiteiten

Boy Kanselaar

0049 173 314 0974

     

Overige activiteiten

Joep Malestein

865 608 460

Publiciteit : Website en adverteerders

Conny Hoekstra 

648 889 122

Week activiteiten

Bridge  

Dina Doek

0031 622 206 170

Koffie inloop 

Diverse leden

Bibliotheek

Aafke van Kalken

966 392 886

  Saskia Groot  
 

Wandelen

Joep Malestein

865 608 460

Boy Kanselaar

0049 173 314 0974

     
Salsa Dansen Madeleine de Gooijer en Jaques Kikkert 0031 617 592 804
     

Klaverjassen

Toon Donker

676 982 670

Biljarten

info bij één van de bestuursleden

Jeu de boules

Boy Kanselaar

0049 173 314 0974

Bob de Graaf
691 948 972
     

Algemene informatie

Club Centro email adres:  soc.club.centro@gmail.com

Club Centro website: www.club-centro.es

Telefoonnummer Clubhuis: 965 639 306